แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ต.รุ่งรัฐ จิตตการ

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พ.ต.

ชื่อ-นามสกุล : รุ่งรัฐ จิตตการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

 • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :  ๒๕๔๕ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตร : ๒๕๕๒ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • การศึกษาหลังปริญญา : 
  • ๒๕๕๓ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมกระดูกสันหลัง กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ๒๕๕๔ ประกาศนียบัตรศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังน้อย), สถาบันกระดูกสันหลัง, หน่วยศัลยกรรมประสาท, โรงพยาบาล CheonAn Woori,  เมือง Cheonan, ประเทศเกาหลีใต้
  • ๒๕๕๕ ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, Inselspital, โรงพยาบาลแห่ง มหาวิทยาลัยเบิร์น เมืองเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส
  •  ๒๕๕๘ ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (กระดูกสันหลังผิดรูป), โรงพยาบาล Sahlgrenska, มหาวิทยาลัย กอเทนเบิร์ก  เมืองกอเทนเบิร์ก ราชอาณาจักรสวีเดน

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : การบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง, โรคกระดูกสันหลังเสื่อม, โรคกระดูกสันหลังผิดรูป

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบมินนิมัลลี่อินเวซีฟ,การผ่าตัดแบบส่องกล้อง

ตารางออกตรวจ :

 • (ในเวลา) จันทร์ (09.00-16.00), พุธ (09.00-16.00)
 • (นอกเวลา) –