แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ท.ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พันโท

ชื่อ-นามสกุล : ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

คุณวุฒิ :

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • การศึกษาหลังปริญญา : 
  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอดศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกสเท้าและข้อเท้า
  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอดศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก
  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอดศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสต์การกีฬา
  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านชีวะกลศาสตร์ ทางศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : โรคทางเท้าและข้อเท้า อุบัติเหตุทางเท้าและข้อเท้า การบาดเจ็บทางด้านกีฬาจากเท้าและข้อเท้า

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : โรคทางเท้าและข้อเท้า อุบัติเหตุทางเท้าและข้อเท้า การบาดเจ็บทางด้านกีฬาจากเท้าและข้อเท้า

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) อังคาร, ศุกร์
  • (นอกเวลา) –