แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ท.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พ.ท.

ชื่อ-นามสกุล : ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Orthopaedic Trauma, _Arthroplasty

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • การศึกษาหลังปริญญา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : การบาดเจ็บกระดูกหักจากอุบัติเหตุ, การผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและเบ้าสะโพกหัก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและเบ้าสะโพกหัก, การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) พุธ, ศุกร์
  • (นอกเวลา)  อังคาร,พุธ,พฤหัส