แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ท.ปวิณ คชเสนี

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พ.ท.

ชื่อ-นามสกุล : ปวิณ คชเสนี

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมโรคกระดูกเด็ก, ศัลยกรรมโรคกระดูกสันหลัง

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : Doctor of Medicine (second class honor), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 
  • การศึกษาหลังปริญญา :
    • ศัลยกรรมโรคกระดูกเด็ก รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา  
    • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : โรคกระดูกในเด็กและโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : โรคกระดูกสันหลังคด โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) จันทร์(09.00-12.00), พุธ(09.00-12.00)
  • (นอกเวลา) –