แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.สมภพ ภู่พิทยา

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พันเอก รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : สมภพ ภู่พิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ภาษา : อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • การศึกษาหลังปริญญา : Certified Spine Surgery ,Hospital for special surgery, New York, USA

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ศาสนา

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) จันทร์ (09.00-16.00), พุธ(09.00-16.00)
  • (นอกเวลา) จันทร์(16.00 – 20.00), อังคาร(16.00 – 20.00), พฤหัส(16.00 – 20.00)