แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แพทย์ทหารเมียนมา ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้การต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือข้าราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทยและเมียนมา ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

DSC_155

 

DSC_156

 

DSC_157

 

DSC_158

 

DSC_159

 

DSC_160

 

DSC_161

Ortho Web

Add comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: